Skynews

Nieuw bestuur

Het VVP heeft een nieuwe Raad van bestuur:

 • Mark Blockhuys (voorzitter)
 • Jurgen Camps (secretaris)
 • Greg De Clippel (coördinator brevetten)
 • Eric De Leenheer (coördinator veiligheid)
 • Grim Swinnen (coördinator events)
 • Chris Van De Velde (coördinator EASA)
 • Erwin Van Lommel (coördinator opleiding)
 • David Vyncke (penningmeester)

Recyclage Tandem

Op zaterdag 19 maart geeft Ivo een tandemrecyclage in Schaffen, aanvang om 9u.

Recyclage AFF

AFF-instructeurs die een recyclage moeten volgen, kunnen daarvoor terecht in

 • Schaffen op zondag 6 maart (aanvang 9u30)
 • Moorsele op zaterdag 12 maart (aanvang 10u00, na instructeursvergadering)

Uitnodiging algemene vergadering 19 februari

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit, op de algemene vergadering van het V.V.P. die zal plaats hebben vrijdag 19 februari 2016 te 20.00 uur in de lokalen van Het Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 te 2600 Antwerpen.

Deze belangrijke Algemene Vergadering zal uit 2 delen bestaan. In het eerste deel zal er gestemd worden over het boekjaar 2015 en de nieuwe statuten. U mag hierbij aanwezig zijn (zonder stemrecht).

In het 2e deel, en voor zover de nieuwe statuten zijn goedgekeurd, zult u ACTIEF kunnen meestemmen over het budget 2016 en de nieuwe Raad van Bestuur.

U kunt zich trouwens voor deze nieuwe Raad van Bestuur kandidaat stellen door u hiervoor te melden via mail naar jurgen.camps@scarlet.be met in cc voorzitter@valschermsport.be.

Indien de procedure onduidelijk is kunt u steeds een van de huidige bestuursleden contacteren. In elk geval zal er voor de Algemene Vergadering nog een uitleg worden gegeven.

Om praktische reden (grootte van de zaal) wordt er gevraagd toch uw deelname te melden via mail aan jurgen.camps@scarlet.be.

In de hoop u te zien op deze historische Algemene Vergadering, groeten wij u.

Dagorde:

Deel 1

 • Verwelkoming door de voorzitter en aanstelling van een secretaris algemene vergadering.
 • Goedkeuring verslag van 13 maart 2015a
 • Jaarverslag van de Voorzitter, de Technische Directeur en de Penningmeester.
 • Financieel verslag van 2015
 • Verslag van de controleurs van de rekeningen.
 • Verlenen van kwijting aan de controleurs van de rekeningen.
 • Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.
 • Goedkeuring nieuwe statuten VVP

Deel 2

 • Aanstellen van de rekeningtoezichters voor het jaar 2016.
 • Voorstellen van de begroting voor het jaar 2016.
 • Verkiezing van de voltallige Raad van Bestuur.

Herman Perdu, voorzitter
Jurgen Camps, secretaris

Opmerkingen statutenwijziging

De werking van het Vlaams Verbond van Paraclubs werd het afgelopen jaar grondig hervormd. Een belangrijke stap in die hervorming is een statutenwijziging waarover de algemene vergadering zal moeten stemmen. Tijdens de algemene vergadering kunnen er echter geen aanpassingen meer gebeuren aan het ontwerp. We willen dan ook alle (toegetreden en effectieve) leden vragen om hun opmerkingen op het voorlopig ontwerp ten laatste op 31 januari door te sturen via dit formulier, zodat de raad van bestuur er rekening kan mee houden in het finale ontwerp.

Voorlopig ontwerp: http://valschermsport.be/docs/voorlopig_ontwerp_statutenwijziging.pdf
Formulier opmerkingen: https://goo.gl/7QC9kV

Aangepaste documenten

Cursus basisinstructeur VVP 2015

Op 7 november, 5 december en 12 december 2015 worden er theorielessen voor de cursus basisinstructeur ingericht. Diegenen die begin dit jaar de lessen didactiek al gevolgd hebben en tevens een succesvolle stage achter de rug hebben, doen begin volgend jaar hun examen. Diegenen die nu volledig beginnen, krijgen het vak didactiek onderwezen ergens begin maart 2016 (waarschijnlijk op 11 en 17 maart), waarna de stage zal starten. Het examen voor hen vindt dan ergens eind volgend jaar plaats.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus als je voldoet aan de voorwaarden en je jezelf er klaar voor voelt, bezorg dan het ingevulde aanvraagformulier aan Erwin Vanlommel.

Ter info geven we jullie nog graag de voorwaarden mee waaraan je minstens moet voldoen om te mogen deelnemen:

 • Minimum 21 jaar.
 • Minimum 3 jaar lid van een centrum/club van het VVP.
 • Minimum D-brevethouder.
 • Een aanvraag goedgekeurd en getekend door de voorzitter van de club met een evaluatie van de centrumleider.
 • De goedkeuring krijgen van de Opleidingscommissie VVP.

EHB(S)O - Eerste Hulp Bij Skydive Ongevallen - bijscholingscursus

Beste instructeurs, centrumleiders, andere medewerkers en leden van een paraclub in Vlaanderen.

Een ongeval is spijtig genoeg snel gebeurd. Maar weet jij hoe je hierop moet reageren? Weet jij wat je kan en wat je niet kan of mag doen voor de slachtoffers?

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe je best kan reageren en hoe je best mensen helpt. Daarom willen wij, Jef Hendrickx, Cajsa Tonoli & het VVP, samen met VESTA een cursus aanbieden die volledig vrijwillig (en gratis) te volgen is. In deze cursus worden de juiste vaardigheden aangeleerd om eerste hulp aan te bieden.

WAT gaan we specifiek bekijken tijdens deze cursus?

 • Je leert inzicht krijgen in situaties.
 • Basics EHBO: de juiste vaardigheden worden aangeleerd om eerste hulp aan te bieden bij bloedingen, verstuikingen, luxaties, breuken, etc.
 • Hoofd en wervelkolom leren stabiliseren.
 • Basics reanimeren.
 • Wanneer wel of niet los maken/uitdoen van materiaal.
 • Veilig afnemen van een helm of ander materiaal.
 • Wat kunnen we doen voor omstaanders bij een ongeval?
 • ... (suggesties nog steeds welkom)

Deze EHB(S)O bijscholingsdag zal georganiseerd worden op 21 november door VESTA, te Ranst. Deze cursus wordt betaald door het VVP en is bij gevolg dus ook volledig GRATIS.

Let op: slechts de eerste 40 deelnemers die zich inschrijven via deze pagina kunnen deelnemen! De voorkeur gaat uit naar instructeurs, centrumleiders, ... maar iedereen is welkom!

Alvast tot dan!

Be Safe,
Het VVP, Jef Hendrickx & Cajsa Tonoli

Update documenten

Flight-1 Canopy Control @ Zwartberg (1-3 mei 2015)

canopy control

The Flight-101 course has been a great experience from the beginning till the end. Being relatively new to the skydiving community I have to say I picked up some interesting things during the course.

The sweet spot principle was explained in depth and this brought some new insights in the landing preparation and handling. The teacher was very professional and took all the time needed to explain every part of the module. The debriefing after every jump was very personal and detailed. The time spent on this made everyone improve jump after jump. At the end of the day I can say that I could see the improvements made and I got a happy smile on my face for the new things learned.

Thanks a lot to Marco Arrigo for making this a fun and enriching day. See you at the next course!

Johan Bruyninx

Overzicht competities 2015

Dit jaar staan er nog heel wat competities op stapel. Deelnemers en supporters kunnen best nu al zoveel mogelijk details (reisdata, logement, nr FAI licentie, e-mailadres, GSM-nummer, ...) doorgeven aan Herman. De officiële inschrijvingen moeten immers op tijd verstuurd worden naar de FAI. Vergeet ook niet een FAI licentie aan te vragen via Eric. Over subsidies, betalingsmodaliteiten en samenstelling van de delegaties horen de deelnemers binnenkort meer. Voor meer info over de competities kan je terecht op http://www.fai.org/.

Overzicht competities:

 • 3e FAI EK Canopy Piloting, tevens 8e World Cup, in Farnham (Canada) op 23-29 augustus 2015; Bulletin 1 gepubliceerd, Preliminary Entry Form voor 12 juni, Final Entry Form voor 11 juli.
 • 13e FAI EK FS (open, vrouwen, 4 en 8 man, VFS), tevens 20e WorldCup, en 1e FAI EK Speed in Teuge (Nl) op 7-13 september 2015; Bulletin 1 gepubliceerd, Preliminary Entry Form voor 23 juni, Final Entry Form voor 21 juli.
 • 39e CISM World Military Parachuting Championship in Pohang City (Korea) op 2-11 oktober 2015; enkel militairen.
 • 1e Indoor WK in Praag (Tsjechië) op 21-24 oktober 2015; Bulletin 1 gepubliceerd, Preliminary Entry Form voor 7 augustus, Final Entry Form voor 6 september.
 • World Air Games in Dubai (UAE) op 1-12 december 2015; nog geen bulletins gepubliceerd, geselecteerd door FAI: Hayabusa, Luc Maisin, Grim Swinnen.

Nieuw basisveiligheidsreglement

De Raad van Bestuur keurde op 12 mei het nieuwe basisveiligheidsreglement (BVR) goed.

Rookiecoaching @ PCV Schaffen (18-19 april 2015)

rookiecoaching

Ik heb het weekend van 18-19 april mogen deelnemen aan de rookiecoaching in Schaffen. Deze twee dagen heb ik 11 mooie en vooral leerrijke sprongen gemaakt. We werden 's morgens ingedeeld in groepjes bestaande uit 3 rookies, een coach en een cameraman. Na een uitgebreide briefing mochten we eraan beginnen: exits oefenen, kennismaken met de verschillende 4 way figuren en dit samen met springers van onze drie DZ's! Na de sprong konden we uit onze fouten leren door de beelden van onze cameraman. Ik heb van deze coaching echt genoten, een veilig gevoel gekregen om samen met andere springers te vliegen en geleerd dat springen niet enkel vliegen is maar dat je rekening moet houden met iedereen, mekaar helpen, je moet op elk moment weten waar de andere zijn. Ik doe de volgende sessie zeker terug mee, ik kijk er al naar uit!

Valérie Van Daele

AFF instructor drills (27-28 maart 2015)

In het weekeinde van 28 maart is Rene Seltman op bezoek geweest in Airspace Charleroi met als doel AFF jumpmasters bijscholing te geven in een aantal drills voor gebruik bij leerlingen. Rene is instructeur bij de Bundeswehr waar hij examinator is voor het instructiekorps voor Aff en andere valschermopleidingen. De ervaring die hij daar heeft opgedaan kwam hij met ons delen. De opleiding bestond uit een briefing uit de technieken hoe best een leerling begeleiden, hoe een lichte draai stoppen, hoe een spin stoppen en controleren en hoe leg je een leerling in rugligging weer op de buik. Dit oefenen deden we in 1 op 1 sessies in de windtunnel in Charleroi. Rene was de hardleerse leerling die ons geleidelijk steeds moeilijker situaties voorlegde waarbij hij zowel de breedte als de hoogte van de windtunnel gebruikte. Dit daagde ons uit om zowel de top van ons vliegen als vanonze begeleiding op te zoeken. Als een strenge meester wees hij ons op onze verbeterpunten zowel inde tunnel als bij de debrief. Zijn grote instructie en tunnel ervaring zorgden ervoor dat dit alles op een erg professionele maar toch relaxte manier verliep. Het half uur tunneltijd gaf alle ruimte om de technieken te verbeteren en in te oefenen. Rene toonde aan dat de tunnel niet alleen een middel is om leerlingen te helpen in hun progressie, maar ook om instructeurs (zowel beginners als ervaren) te helpen om een betere prestatie neer te zetten. Een geweldige leerervaring die hopelijk herhaald kan worden om degenen voor wie het niet lukte dit weekeinde ook de kans te geven hieraan deel te nemen. Philip Hellemans

3 februari 2015: Brief Voorzitter n.a.v. reacties AV VVP, 30 januari 2015

Brief Voorzitter

23 december 2014: Aankondiging Algemene Vergadering VVP

Zoals statutair voorzien zal op de eerst volgende Algemene Vergadering van het VVP (30 Jan 2015), een Technisch Directeur worden verkozen; Eric De Leenheer is herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten zullen zich aanmelden via mail of brief aan de Voorzitter VVP vóór 14 jan 2015 om 2400 Hr.

1 september 2014: BK 2014 @ PCV Schaffen

Aangezien er op dit moment nog geen enkel team heeft ingeschreven voor het BK wordt dit dan ook niet georganiseerd.

12-16 juli 2014: BK 2014 @ PCV Schaffen

Aangezien dit weekend letterlijk in het water is gevallen wordt het Belgisch Kampioenschap opnieuw georganiseerd op 4-5 oktober 2014. Inschrijvingen dienen te gebeuren via dezelfde kanalen.

24 mei 2014: Flanders Cup 2014 @ PCV Zwartberg

Voor de 5de editie van de Flanders Cup hadden zich 21 teams ingeschreven, wat gelijk staat voor 105 skydivers. Om een ronde af te werken hadden we 7 loads nodig, dit beloofde dan ook een drukke dag te worden.

Stipt om 6u30, kwam het ontbijtteam binnen gedruppeld om 220 sandwiches te smeren voor 120 ontbijtpakketjes. Aangezien dit reeds de 5de keer was dat er ontbijtpakketjes gemaakt werden, had ons “ervaren” team er nog geen uur voor nodig. Van alle 3 de dropzones kwamen springers helpen, het was super gezellig.

Onze Flanders Cup medewerkers kwamen omstreeks 7u45, er werd hun een ontbijtpakketje in de handen geduwd en ze werden gelijk aan het werk gezet.
Nadat ieder team een coach toegewezen kreeg, kon Hayabusa aan de slag.

Om 08 uur was de safety briefing, zodat we rond 8u30 konden opstarten. Alles verliep volgens planning, behalve het weer. Het waaide hard, de bewolking hing laag en het zag ernaar uit dat het nog wel even kon duren vooraleer we konden opstarten. 09u37, eindelijk de wielen van de grond, wij startten op met de FFB en tegelijkertijd start de JEE op in Schaffen. Het eerste uur hebben we met 2 vliegtuigen gevlogen om de achterstand in te halen, dit is uiteindelijk ook gelukt.

Tijdens de Flanders Cup waren er gelukkig geen ernstige voorvallen, maar er waren toch een paar incidenten:

 • Een teamlid van “2D2D” had tijdens de 2de sprong een serieuze twist, waardoor hij reserve moest trekken. Volgens hem werd het ook eens tijd, want hij had al 3000 sprongen geen reserve meer gehad. Bij de 3de sprong stootte hij met de hak van zijn voet tegen het vliegtuig bij de exit, voor hem was dit dan ook de laatste sprong van de wedstrijd.
 • De videoman van “Sunny Side Up”, stootte zich met zijn helm (waarop een  Gopro bevestigd was) tegen het plafond van het vliegtuig, bijgevolg geen beelden.
 • Een teamlid van “Hoppaaaa” had geen zin om na 14u op de dz te landen en besloot om terug op het vliegveld te landen.
 • Bij het team “Flatline4”, had iemand een breuk in zijn voet opgelopen tijdens het landen.

We hebben de wedstrijd volledig kunnen afwerken, 36 loads met in totaal 525 sprongen werden er die dag gedaan.

De podium plaatsen waren als volgt verdeeld:

AAA:
- goud voor Les Stunts
- zilver voor Coolrunnings
- brons voor 2Drunk2Drop

  
 

 

AA:
- goud voor Cosmic Noise
- zilver voor Skyhalla
 

 

 

A:
- goud voor Gravity Abuse
- zilver voor Hoppaaaa
- brons voor Bad Habits

 

 

Rookies:
- goud voor Getinline
- zilver voor Eramira
- brons voor Lightning

 

Op het einde van de dag werd er nog een 16-mans gedaan en de dag werd afgesloten met een Duits buffet.

Paul en ik willen alle medewerkers, Limburgse Vleugels en Hayabusa bedanken voor de samenwerking. 
Het VVP willen we ook bedanken, zij hebben aan alle deelnemende leden een terug storting van 25€ gedaan.

Op naar de 6de editie!

Het Flanders Cup comité,
Paul en Claudia

15 juni 2014: Update documenten

Update lijst initiators & examinators.
Nieuw document: Procedure aanvraag FAI brevetten of Sportlicentie

30 mei 2014: BK @ PCV Schaffen

 

Inschrijving: bk2014.valschermsport.be

 

 

 

26 april 2014: Dalton meet 2014 @ PCV Moorsele

Met meer dan 100 ingeschreven skydivers was het een ganse week bang afwachten hoe de meteo zou zijn. De voorspellingen waren slecht te noemen, doch was er een kans in het westen om te springen tot 15 hr.

Op Zaterdag 26 April om 6 uur was er geen wolkje aan de lucht en kon de Dalton meet beginnen.
Omstreeks 08.30 hr briefing en om 09.00 hr de eerste load.
Iedereen had er zin in en omstreeks 10.40 hr kwam de OO-FUS helpen om iedereen vlot naar boven te brengen.

 
 

De big ways onder leiding van Ludo Declercq en Fillip Danckers, de 8 way met Johan Vaneeckhout en Jhonny Verhaeghe, de 4 way’s met Timmy Desmet, Jeroen Nollet, Jeroen venderhaeghen en James Lescrauwaet.

Ook de free flyers onder leiding van Arno, Tom , Gilles en Jurgen waren van de partij.

 

Jammer genoeg had de meteo gelijk en werd de party omstreeks 16 hr op gang gebracht.
S’avonds was er kip met frieten  en live optreden voorzien door een lokale coverband.
Bedankt aan alle medewerkers om de organisatie zo vlot te laten verlopen.

De Daltons
Beyls Nico

16 maart 2014: HD camp @ PCV Moorsele

Het 1ste HD camp was meteen al een succes, er hadden zich 14 skydivers ingeschreven.
Omwille van het weer hebben we zaterdag niet kunnen springen, zondag was het "kastelen" weer, met veel plezante sprongen.
Voor een aantal springers onder ons waren het de 1ste sprongen van het jaar, ik was aangenaam verrast dat het niveau al zo goed was.
Op naar het volgende Head Down Camp :-)

 

 

 

 

 

12 maart 2014: (Resterende) recyclage data

AFF Moorsele 15/03 : 09.30 uur
Tandem Hoevenen 23/03 : 09.30 uur
Tandem Schaffen 29/03 : 09.30 uur

Het VVP zal ook de testsprongen AFF en tandem terugbetalen.

 

Gelieve dit document hiervoor in te vullen en terug te bezorgen aan het VVP.

 

6-8 september 2013: E.S.L. @ PCV Moorsele

Teams van 7 verschillende landen namen deel aan de E.S.L. in Moorsele, die daar voor het 2de jaar op rij plaats vond.
Engeland, Nederland en België waren het beste vertegenwoordigd en maakte dan ook de grootste kans om de E.S.L. spirit te winnen, België was hier de titelverdediger.
We begonnen de wedstrijd met een temperatuur van 29°C en veel zon, maar na een paar uur hebben we de wedstrijd moeten stil leggen, omdat er veel regen, wind en onweer op komst was. Na het slechte weer, hebben we nog 1 ronde kunnen afwerken.
Na de 1ste wedstrijddag met 3 afgewerkte rondes stond in AAA Thunder (BE) op kop met maar liefst 67 punten, Creeps (NL) stond op de 2de plaats met 42 punten gevolgd door Eclipse (UK) op de 3 de plaats met 41 punten.
Het beloofde voor zaterdag een spannende wedstrijd te worden tussen Nederland en Engeland. In AA ging het vooral tussen Les Stunts (BE) en Aerodyne 4mula (UK), die maar liefst 1 punt verschil hadden na de 1ste wedstrijddag. In single A had Zoonte (ZC) 39 punten, een voorsprong van 3 punten op Equal Pay 4 Women (UK), team Tetley (UK) stond 1 punt achter op hun landgenoten met een totale score van 35 punten. Voor de Rookies was het een strijd tss. Sea Fury (UK) en Jetmax (BE) met een gelijke score van 33 punten.
Zaterdag 7 september begonnen we met een hemelsblauwe lucht, veel zon en heerlijke temperaturen.
De wedstrijd hebben we niet volledig kunnen afwerken, in totaal werden er 8 rondes afgewerkt.
Volgende teams stonden op het podium:
AAA: - goud voor Thunder (BE) - zilver voor Creeps (NL) - brons voor Eclipse (UK)
AA : - goud Les Stunts (BE) - zilver Aerodyne 4mula (UK) - brons Half Ginger (NL)
A : - goud Zoonte (ZC) - zilver Equal Pay 4 Women (UK) - brons Tetley (UK)
Rookie: - goud Sea Fury (UK) - zilver Newtons Maniacs (BE) - brons Jetmax (BE)
VFS: - goud voor Vertical Replay (the 1 and only)

De E.S.L. Spirit werd gewonnen door België! We hadden ook een ranking voor best videoman, deze werd gewonnen door Pieter Wittevrongel, Sven Hasseweir won zilver en Grim Swinnen ging met brons naar huis.
Achteraf bij de prijsuitreiking werd er nog een Optima weg gegeven door Ronny Vervaet van Jera, deze werd gewonnen door Adam de videoman van Sea Fury (UK).
De manifester Betty de Keersmaecker werd nog in de bloemetjes gezet.

Wij willen de sponsors bedanken die dit alles mede mogelijk gemaakt hebben, vooral PCV, VVP en Vigil die de hoofdsponsors van de E.S.L. waren.
Waar gaat de E.S.L. volgend jaar plaats vinden?????

To be continued 

31 augustus & 1 september 2013: FreeFly stage 2013 @ PCV Schaffen

Op 31 augustus en 1 september 2013 was het zover , de laatste free fly stage van het jaar 2013.
Door het succes hebben we het deze stage groots aangepakt , met niet minder dan 16 coachen en 40 freefly students ! Met 1 groep voor Big Way coaching.
De coachen werden bijgestaan door verschillende buitenlanders , met name Mauri Vaisto , Bas Driessen , Heid Lindewall , Joe & Keith Grealy .

Op zaterdag hebben we even moeten wachten op goed weer , maar op de middag zijn we erin kunnen vliegen …tot zondag avond.
Zaterdag avond had de Exit bar lekker eten en drank voorzien , met de gezellige sfeer was het een mooie afsluiter van een super dag , op Zondag hebben we van s morgens de stage verder kunnen zetten …

 

Het was een hele organisatie , maar dmv iedereen zijn inzet , met name het manifest en de schaffen crew , de coachen ,piloten, … liep alles gesmeerd .
Bij deze wil ik iedereen nog eens bedanken om dit mooie project waar te maken !!
Dank VVP , PCV , coachen , manifesters , free flyers , DZ moorsele , DZ Zwartberg en DZ Schaffen en iedereen die mee geholpen heeft om de stages tot een goed eind te brengen !!!

Tot de FreeFly stages van 2014 !

25 augustus 2013: Bigway / formatievluchten @ PCV Schaffen

Ondanks de slechte weersvoorspellingen stonden alle ingeschreven deelnemers 's morgens vroeg in de kantine te schaffen.
Een blauwe hemel lacht ons toe, dus na een uitgebreide briefing haasten we ons naar de vliegtuigen.
Tijdens deze formatievluchten leggen we sterk de nadruk op de exit, en het vliegen van een zuivere approach naar de formatie. De discipline is goed, met zachte docks en veel aandacht voor het correcte level. Ook de minder ervaren springers (voor sommigen hun eerste formatievluchten) leveren puik werk af.
Na de opwarmingssprong beginnen we met een moeilijkere sprong. Deze formatie is een fragment van het 63way clubrecord dat gepland is midden september.
Opnieuw een zeer gedisciplineerde sprong, die veel goeds voorspeld voor het clubrecord. Aan de hand van deze sprong kan de opbouw van de recordformatie geverifieerd worden: het design lijkt te kloppen.

De onervarenheid van de groep als geheel, en de donderpreek van de organizer tijdens de briefing dat hij mooie approaches wil zien, leidt ertoe dat de formatie wat trager opbouwd, en net niet afraakt.
Na deze sprong verslecht de weerstoestand snel, met weinig hoopgevende voorspellingen, zodat uit veiligheidsoverwegingen de formatievluchten worden stilgelegd. Enkelen deelnemers springen nog verder in kleinere groepen tot regen de DZ stillegt.

 

Een welgemeende dank u wel gaan uit aan het adres van PCV en VVP om deze dure evenementen haalbaar te maken!
Volgend jaar meer van dat!

29-30 juni 2013: FreeFly stage 2013 @ PCV Zwartberg

De free fly stage te Zwartberg was weer een groot succes. Ik kreeg de vraag van 30 leerlingen om deel te nemen. Ik kon beschikken over 11 coachen , op het laatst hebben er twee afgehaakt , de ene door persoonlijke redenen , de andere door medische redenen. Voor het eerst heb ik op vraag van verschillende gevorderde free flyers , een groep opgesteld voor big way coaching , met het oog op het Benelux record Head Down te Moorsele.

Door de grote vraag en de beperkte initiators kwam dit ook goed uit, de groep bestond uit 6 leerlingen en twee initiators.
Het enthousiasme was weer heel groot bij de leerlingen en de coaches , ook bij de twee stagiairs initiators die voor het eerst hebben meegedaan. Deze zijn opgevolgd door Mark Blokhuys en mijzelf. De twee hebben het uitstekend gedaan, met volle overtuiging en inzet en wij zijn blij dat we er twee initiators bij hebben.
Op zaterdag hebben we moeten wachten tot een uur of drie om te kunnen starten door het slechte weer, op zondag hebben wij heel de dag kunnen springen. Om even de sfeer te verduidelijken, zijn we s avond s met 31 man samen gaan eten. Bijna iedereen is meegegaan , en er was een leuke sfeer…
Na het weekend heb ik verschillende mails ontvangen van enthousiaste leerlingen , die super tevreden waren over de stage … Dit werd ook duidelijk door de vele berichten op facebook .
Ik heb geen enkele klacht binnen gekregen, dit is ook mede door de hulp van de mensen van Zwartberg. Alles was prima geregeld en het manifest liep ook heel vlot…
Persoonlijk heb ik ook iedereen die meegeholpen heeft aan de stage, en het VVP en PCV bedankt voor hun inzet op facebook.
De vele uren die ik erin gestoken heb naar organisatie van de stage toe, verdwijnen in het niets als ik al de reactie s lees van de leerlingen … alleen maar positief. Op naar de volgende stage, te Schaffen!
Het concept is super en wordt heel hard geapprecieerd door de beginnende en de gevorderde free flyers !

Free Fly your mind…
Marc Abé

25 mei 2013: Flanders Cup 2013 @ PCV Zwartberg

Zaterdag ochtend 6u50, de ontbijtploeg druppelt langzaam binnen, na een sterke kop koffie worden er 200 broodjes gesmeerd en 100 ontbijtpakketjes afgewerkt, voor 16 teams en de medewerkers.

Onder een stralend ochtendzonnetje en na een stevig ontbijt wordt door Willy V. onze wedstrijdleider de briefing gegeven. “Landen op het vliegveld tot 14u”, de volledige dag de supervan ter beschikking, 16 teams en een hemelsblauwe lucht , het kan niet meer stuk.
Hayabusa wordt aan het werk gezet om de teams te coachen.

 
9u20 “load 1 fitten” we gaan van start, Koen H. opent de wedstrijd door meteen reserve te trekken, iedereen is gelijk weer bij de pinken.
Koen is in orde, hij heeft zijn materiaal terug gevonden en zijn 2 hendels heeft hij ook nog.
In de late namiddag is Claudia W. door haar knie gegaan bij het landen. Na een paar handelingen van Cajsa T. wordt er toch besloten om even langs de spoed te passeren.

Er worden 27 loads gedaan, ronde 5 word niet volledig afgewerkt omwille van de bewolking. John P. heeft t/m ronde 4 kunnen jureren.

Hieronder een opsomming van de winnaars:

AAA
- goud voor “de Azraëls”
- zilver voor “E punt is E punt”

 

 
 

 

AA: 
- goud voor “Cunning Stunts”
- zilver voor “MEO”
- brons voor “The Red Hot Chili air Peppers”

 

A:
- goud voor “Cosmic Noise”
- zilver voor “E-Ziggies”
- brons voor “Espoir” 

De dag werd afgesloten bij de Horsefriends met friet en /of pasta gevolgd door de dagvideo gemonteerd door Marcel Leën.
Het feestje kwam een beetje langzaam op gang, maar na het nodige bier werd het feest geopend met de polonaise en “laat de zon in je hart” het beloofde toch nog een stevig feestje te worden, wat afgesloten werd door de Daltons.
Paul T. en ik willen iedereen nog bedanken die meegeholpen heeft om de Flanders Cup te doen slagen. Jera bedanken we voor de prijs die Morton gewonnen heeft.
We bedanken ook PCV om de supervan ter beschikking te stellen en het VVP die alle VVP leden nog 15€ zullen terug storten.

Op naar de 5de editie van de Flanders Cup!

Blue skies! Claudia S. & Paul T.

18-20 mei 2013: B-Boogie, Schaffen.

The Belgian Boogie (a.k.a. B-Boogie) has made its’ second name ‘the best short trip boogie’ worth it once again.
Some of the best skydivers in the world enjoyed this Belgium short trip Boogie to arrange top class load organizing and nice parties @ Paracentrum Vlaanderen DZ Schaffen for about 100 participants.
The B-Boogie started @ Indoor Skydive Bottrop on May, 16th with nice belly and FF tunnel coaching and a 60 min bad ass Huckjam at all levels.
Some of the coaches and participants kicked off the outdoor version of the B Boogie on Friday evening with a ‘subtle’ evening of beer tasting at the Exit Skybar.
Indeed, it can be confirmed: Duvel can be ‘the Devil’… After a typical Belgian bad weather morning (luckily for some of the beer drinkers), the real outdoor Kick Off was given in the afternoon and still 16 loads took off with a complete blue sky!
With a total of 49 loads and 833 jumps (Belly, free fly, wingsuit, tracking, tracing, tubes …), the B Boogie ended with a nice raffle with an enormous amount of prices thanks to our sponsors. And off course, daily day video’s and after parties with BOOGIEMAN just made the Boogie complete!
Adam Mattacola (VOLARE) ,
Martin Kristensen (VOSS VENTUS) ,
Luis Lopez-Mendez (BABYLON) ,
Jasper Van Der Meer (TORA TORA) ,
Keith Grealy (SOUTHERNFLY),
Sven Ibens (THUNDER) ,
Paul Hofste (THUNDER) ,
Hayden Galvin (5D WINGSUIT): Thank you for the load organizing and coaching!
Michele Cnops, thank you for organizing this nice Boogie!
Who wouldn’t look forward to the next edition of the Belgian Boogie in 2014?!

Fly Safe and hopefully see you all back next year!

15 mei 2013: Reisbijstand Arena.

Weinig springers zijn hiervan op de hoogte, maar je kan ook via Arena een reisbijstandsverzekering afsluiten. Meer info hier.

27 april 2013: Dalton Meet 2013 @ PCV Moorsele

Op de Dalton meet waren 85 ingeschreven springers, allen lid van het VVP.
84 waren leden van het PCV en 1 van springclub Hoevenen.

Volgende formaties werden gesprongen:
- 11x  16 way’s (1 geoefendegroep en 1 walk up groep tot 16 way)
- 10x    8 way’s
- 15x    4 way’s (allen beginnende rw’ers)
- 5x volle bakken free fly

In het totaal goed voor 432 sprongen , 27 load’s met 2 caravans en vele blije gezichten 's avonds.
Volgende coaches werkten mee aan het evenement : Tom Claeys, Filip Danckers, Ludo Declercq, David Huyse, Jeroen Nollet, Tim Desmet, Jhonny Verhaeghe, Arno Declerq, Pieter Vanderhaeghen.
De bedoeling van deze meet was om mensen samen te brengen om samen te springen, voor sommigen hun eerste gecoachte sprongen te laten uitvoeren, anderen van een grotere formatie te laten proeven op een veilige manier en vooral om plezier te hebben zonder dat er competitie aan te pas komt. Er was een klein incident bij de free flyer’s met een pijnlijke nek tot gevolg maar verder is alles veilig en correct verlopen. Na afloop was er de beenhesp en de voorziene dag video waar bleek dat iedereen een mooie dag had gehad.
De daltons wensen ook nog eens alle medewerkers (manifest, centrumleider, piloten, videomannen ), het VVP en het PCV te bedanken voor hun steun en medewerking aan dit voor ons geslaagd evenement.

Bedankt en misschien tot volgend jaar !
De Daltons
Beyls Nico

25 april 2013: Service Bulletin Sunpath.

Document:
RELEASE CABLE TRIMMING

29-31 maart & 19-21 april: Canopy Control Cursus.

Wederom zijn de canopy-stages verzorgd voor PCV op Schaffen en Moorsele verzorgd door onze Nederlandse vriend Erwin Baatenburg De Jong..
Er was een goede opkomst: 7 man in Schaffen en 11 in Moorsele.
Na de theorie op vrijdagavond zijn we zaterdagmorgen meteen met de sprongen gestart. Het weer werkte zowel in Schaffen als in Moorsele goed mee, zodat iedereen die dat wenste vlot zijn 7 cursussprongen kon afwerken. 

Behandeld is:
- oefeningen in de lucht
- sprongvoorbereiding - maken van vluchtplan
- op de juiste manier uitvoeren vluchtplan
- uitvoeren landing, flaren
- en nog meer zaken die belangrijk zijn in canopy flight  

Enkele reacties van de deelnemers.
"De stage is prima verlopen! Ook een ‘dikke bedankt’ aan onze coach Erwin! Uiteraard hebben we veel bijgeleerd, maar er blijft natuurlijk nog werk aan de winkel! Oefenen is de boodschap!  Veel hangt ook van het weer af natuurlijk, zaterdag was er bijna teveel wind en dan zondag zo goed als geen, wat voor velen resulteerde in landingen die geen schoonheidsprijzen zouden verdienen! Maar goed, we leren eruit en nemen de werkpunten graag mee naar de volgende sprongen!  Alvast bedankt voor alles…"

"De canopy control stage was erg goed!  Mijn circuit - vliegen zou toch nog wat moeten verbeterd zijn.  Alleen stel je dan achteraf (bij reguliere sprongen van 13000) vast dat het niet altijd even gemakkelijk gaat om het circuit zoals gepland uit te voeren.  (vb. te ver gedropt, andere springers die in de weg hangen,...)"

"De stage was leerrijk en de coaching meer dan goed!
Perfecte timing om nieuwe koepel in te springen.
Voor herhaling vatbaar."

"Ik zelf heb gigantisch veel bijgeleerd dit weekend. Met voor dit weekend nog maar 10-11 sprongen gedaan te hebben, compleet onervaren en onwetend me toch ingeschreven voor deze cursus, en geen seconde spijt van. De theorie die achter de canopy flight zit is wat beknopt, maar zeer interessant (en kan je natuurlijk uitgebreider leren, leve the canopy and its pilot tijdens blessureperiodes!). De oefeningen in de lucht zijn als beginner "leuk" om te weten hoe je canopy gaat reageren op verschillende inputs. Maar het is vooral de planning die er aan een landing vooraf gaat, de punten van het patroon, en de landingsafspraking + de landing zelf waar ik enorm tevreden mee ben. Vers uit AFF, lijkt het me toch dat hier een pak essentiële informatie inzit voor een beginnende springer, niet alleen voor z'n eigen veiligheid, maar ook voor die van de andere parachutisten (ook al zagen we gisteren ook de meer ervaren springen elk naar een verschillende kant uit landen, 't was windstil).  

Op het einde dan nog een laatste debrief, waaruit ik perfect kan halen waarop ik de komende weken nog moet hameren. En zo dus dit weekend veel beter de belangrijkheid van de canopy flight leren begrijpen, en geleerd van die niet "onder" de vrije val te zetten, maar TENMINSTE gelijk.  

Dus korter samengevat: tevreden van de cursus, tevreden van Erwin, tevreden van het weekend!   

Bedankt voor de organisatie!"

Blue skies,
Voor PCV,
Grim Swinnen 

22 februari 2013: Recyclage.

• Recyclage tandem Instructeurs Schaffen zaterdag 02/03 --- 09.30 uur
• Recyclage tandem packers Schaffen zaterdag 09/03 --- 09.03 uur
• Recyclage tandem Instructeurs Moorsele zondag 10/03---09.30 uur
• Recyclage tandem packers Moorsele zondag 17/03 --- 09.30 uur

• AFF recyclage zal doorgaan in Hoevenen data (eind april) volgt later

31 januari 2013: Service Bulletin Airtec Cypres 2.

Documenten:
CYPRES 2 – Service Bulletin - 31 January 2013
CYPRES Service Bulletin C2 0113 FAQ - Updated Feb 3, 2013

31 mei 2012: Examen basisinstucteur 2012.

Het examen basisinstructeur gaat door op vrijdag avond 2/11 en zaterdag 3/11.
De volgende cursus wordt gegeven op de zaterdagen 17/11, 24/11 en 1/12, eveneens in Het Huis Van De Sport in Berchem.

5-6 november 2011: CFS weekend Zwartberg.

Canopy Formation Skydiving is een onderdeel van het skydiven dat in het verleden serieus wat bijval kende. Over de jaren heen is deze discipline in de vergetelheid geraakt, maar sinds enige tijd is er terug interesse.
Enkele ervaren rotten en wat nieuwsgierigen hebben de hoofden samengestoken om een event te organiseren zodat andere geïnteresseerden ook eens konden proeven van CFS. Hieruit is de eerste CFS-2-way-weekend ontstaan.
Doelstelling van dit weekend was om een CFS initiatie te geven. Met behulp van 6 coachen (waaronder 2 internationale namen: Gavin McLeod en Richard Meijer) werden de deelnemers ondergedompeld in de wereld van CFS. Om de alertheid en inspanning van de deelnemers nog wat op te drijven, werd er nog een wedstrijdelement aan het event toegevoegd. Uiteraard lag de nadruk op het bijleren in deze discipline.
Het opzet: 2-way teams werden samengesteld met een ouwe rot en een noviceke (de camera-man wordt in dit verslag geheel per ongeluk vergeten). Het verloop van het weekend: op zaterdagmorgen startte de dag met het verdelen van het CFS materiaal voor elke deelnemer, mede dankzij de coaches die hun eigen materiaal ter beschikking stelden, heeft iedereen met geschikte koepels kunnen springen.
Om de rest van het weekend op een veilige manier te laten verlopen, werd een uitgebreide safety briefing gegeven door Richard Meijer. Na het verdelen van de teams kreeg elke beginnende CFS-er een grondige briefing van zijn ervaren ploegmaat.
De sprongen werden gedebrieft aan de hand van het videomateriaal. ’s Avonds werd dit ook gejureerd door de coachen en de punten werden toegekend. Dit was niet mogelijk geweest zonder de cameramensen, dus om hen te verwennen werd er op zondagmorgen een seminarie gegeven over CFS-camerawerk door Laurent Monfort (cameraman Franse CFS ploeg).
Door het grijze weer werd er zondag niet meer gesprongen, maar alle deelnemers en coachen waren ferm content.
1 ding is zeker: er komt een volgende editie. Nog choco!

Informatie "jaarbijlage aanvraag instructiebrevet" & Instructeurs Dag 04/02/2012

=>Uitnodiging Instructeurs

Oproep voor iedereen die een hart heeft voor Sabine!

Om Sabine naar huis te halen moet er een bom geld betaald worden (~30.000 EURO), iets dat niet door de verzekering gedekt is.
We realiseren ons dat dit ontzettend veel geld is, maar als 300 mensen 100€ storten..... Wat is 100€, dat zijn nog geen 6 sprongen!!!
Voor de instructeur's onder ons, hoeveel tandem en AFF sprongen zijn dit? We willen ook al de instructeurs van PCV bedanken die reeds hun vergoeding hebben afgestaan, echt super!!!
En uiteraard willen we iedereen die reeds gestort heeft bedanken voor de bijdrage! Maar we zijn er nog steeds niet. 
2011 is bijna om, jullie kunnen nu nog die goede daad doen.... storten!!! Voor Sabine zou dit al een enorme "stap" zijn! 
IBAN: BE69035432672278 BIC:GEBABEBB Nieuwe Dijkstraat 44, 3290 Schaffen (vermelding "Sabine")

Canopy Control Zwartberg en Schaffen, weekend van 7-9 okt. en 14-16 okt.

Door Erwin Baatenburg de Jong

Afgelopen weekend was Schaffen de locatie voor de 2e canopycontrol stage , de eerste stage werd gehouden te Zwartberg op het weekend ervoor.

Normaal zouden we de theorie op vrijdag doen, maar de weersvooruitzichten voor het weekend op Zwartberg zagen er niet te best uit dus hebben we besloten de theorie op zaterdag te doen. De theorie voor het weekend te Schaffen heeft wel op de vrijdag plaats gevonden.

De cursus zag er als het volgt uit:
-Theorie: bepalen niveau deelnemers, uitleg basis aerodynamica, uitleg turbulentie, uitleg veiligheid, uitleg flightplan en uitleg exit.
-Praktijk: 7 sprongen van 7000 ft waarin het flightplan uitgevoerd moet worden en dmv oefening hoog in de lucht wordt er kennis gemaakt met alle bedieningsmiddelen van de parachute.

Zaterdag 15 oktober begonnen we op Zwartberg met de theorie voor 6 deelnemers en daarna door het weer niet kunnen springen maar wel langer in het leslokaal doorgebracht.

De zondag was het weer beter en we hebben toch nog 3 sprongen kunnen doen en het was kort maar de learningcurve was aanzienlijk hoog. En de goede feedback was dan ook zeer welkom. Aangezien het gecanceld werd heb ik in overleg met de cursisten de sprongen doorgeschoven naar het volgende weekend , het weekend te Schaffen.

De weersvooruitzichten waren erg goed voor het weekend te Schaffen dus op de vrijdag om 1900 uur begonnen met de theorie.

Op zaterdag vroeg verzameld (0830 uur) om in de eerste bak gelijk van start te gaan.

Na en korte briefing omhoog voor de eerste sprong. Na elke sprongen gelijk vouwen(plooien) en debrief in het leslokaal aan de hand van de video (ground to air).

Iedereen kreeg zijn punten ter verbetering te horen om dit gelijk in de volgende sprong toe te passen.

Na een volle dag springen en debriefen hebben we wel 6 sprongen kunnen doen en dat was erg goed voor de learningcurve.

De zondag weer vroeg begonnen en sommige waren dus al na 1 sprong klaar met de cursus maar verschillende mensen hebben 4-5 sprongen extra gemaakt, prima dus.

Er was 1 persoon van de stage van Zwartberg die zondag de inhaalsprongen heeft gedaan, voor de rest prik ik in overleg een andere datum om deze sprongen in te halen.

Al met al heeft iedereen de leerdoelen uitgevoerd en tevens ook mensen die op een hele veilige maar progressieve manier met swoopen kennis hebben gemaakt.

Aangezien het canopycontrol/canopycoaching een ondergeschoven kindje is, ben ik zeer blij dat de PCV deze cursussen in het leven heeft geroepen en dat ik deze mag verzorgen.

Ik vind canopycontrol de belangrijkste cursus binnen parachutespringen want de meeste ongelukken en blessures komen voor bij de landing/vliegen onder de parachute.

Als het aan mij ligt zou ik graag de volgende cursussen weer verzorgen.

Met vriendelijk groet,
Erwin Baatenburg de Jong.

Met dank aan het VVP voor de tussenkomst.

 

5 oktober 2011: Vigil Emergency Product Service Bulletin

Documenten:
Vigil Official Service Bulletin #7
Preliminary Report of the Canadian Royal Military Academy
Vigil link:
www.vigil.aero/whats-new  

17/18 september 2011: Belgisch Kampioenschap FS4 @ PCV Moorsele.

 

 

 

 

 
 

14 september 2011: Cursus basisinstucteur 2011.

Kandidaten kunnen zich inschrijven bij hun plaatselijke CTL of verantwoordelijke VVP.

VVP verantwoordelijken:
Voor Schaffen zijn dit: Grim Swinnen of Erwin Vanlommel
Voor Zwartberg: Wim Daenen
Voor Moorsele: Rony Buysse of Wim Vanneste

Voorwaarden tot deelname zijn ook via deze mensen te bekomen.

De kandidaturen moeten ten laatste op 01/01/2011 aan de technisch directeur overhandigd zijn.
De cursusdagen zijn voorzien op 19/11/2011, 03/12/2011 en 10/12/2011.

9-10 juli 2011: Couleur Cafe @ PCV Schaffen

Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2011 was het zover: Couleur Café te Skydive Flanders, DZ Schaffen. Een weekendje Freefly- en FS-organizing, in elkaar gebokst door Mich Cnops.
De weersvoorspellingen voor zaterdag waren niet echt gunstig, dus zoals dat gaat met de hedendaagse springers was de opkomst zaterdagmorgen dan ook maar povertjes. Naar gelang de dag vorderde, verscheen er meer en meer volk en zondag was zelfs een topdag met 26 loads. De coordinatie met DZ Zwartberg verliep uitstekend: de deelnemers aan het event en alle andere springers van Schaffen waren de Zwartbergenaars dankbaar dat ze af en toe mochten rekenen op hun vliegtuig. Zelfs de Pilatus werd af en toe even ingezet. 
Luc Vereecken zorgde voor leuke FS-sprongen, gaande van 10ways tot 16 ways. Blokki op zijn beurt zorgde ervoor dat de Freeflyers het naar hun zin hadden. Op zondag kreeg Blokki bijstand van ToraTora-lid Jasper Vandermeer.
In totaal organiseerde Luc 9 sprongen voor de platvallers. De verticaal-springers deden meerdere sprongen van 4 tot zelfs 12 personen. 
Zaterdagavond werden de springers vermaakt door een Djembé-bandje dat zijn kunsten kwam tonen. Het werd een gezellig avondje, afgesloten door DJ Ruymen.  

Nog even afsluiten met enkele positieve noten: Dit is één van de weinige events die nog bestaan waar er nog gratis gecoached en/of georganised wordt door topspringers in hun discipline. Zulke initiatieven moeten we zeker blijven steunen! 
De Zwitserse deelnemers waren onder de indruk van het vriendelijke onthaal op de DZ. 
Als het goed is, mag het gezegd worden! 

See you all tijdens een volgende Couleur Café-editie in 2012?
Grim

18-19 juni 2011: Hayabusa Scramble @ PCV Schaffen

Zaterdagmorgen 18 juni. Iedereen had waarschijnlijk hetzelfde gevoel bij het openen van de gordijnen net na het ontwaken: verdomme, wat een sh*tweer! Er was echter niets aan te veranderen en met de beste moed vertrekken we allen naar DZ Schaffen. Iedereen moest om 8u00 aanwezig zijn, aangezien we de intentie hadden om om 9u00 de eerste load te laten opstijgen. Ondanks het slechte weer was iedereen mooi op tijd aanwezig. Aan motivatie ontbrak het niet!

De dertig deelnemers werden op de hoogte gebracht van hun teamgenoten en hun coach voor het weekend. De 8 voorziene sprongen waren reeds in de loop van de week door de coachen in elkaar gestoken, dus de 10 teams konden rustig beginnen met het briefen van de sprongen. En tijd om te briefen bleek er de eerste uren genoeg: tot in de loop van de namiddag bleef het weer veel te slecht om te springen. Lage bewolking en wind, véél wind. Iets voor 14u00 stak de organisatie de hoofden bij elkaar om te bekijken hoe de rest van de dag het optimaalst ingevuld kon worden. Er werd besloten om een seminarie te geven waar iedereen op werd uitgenodigd. 

Zo gezegd, zo gedaan. Om 14u00 afspraak in het leslokaal, dat al snel compleet vol zat. De heren van Hayabusa stelden zich voor en draaiden de rollen al van beginsaf aan om: iedereen kon vragen stellen, over welke materie binnen het ploegspringen dan ook. Hoe begin je aan een ploeg, wat zijn de ingrediëten om succesvol en jarenlang samen te blijven springen, doelen binnen een team, psychologie, ... kortom een zeer veelzijdig en interessant seminarie. Zowel voor de ervaren rot als de nieuweling in onze sport....

Na anderhalf uur en een hoop informatie rijker te zijn, kwam Centrumleider Canters het leslokaal binnengestormd met de melding dat als men wou springen, dat men het NU moest doen. We gingen een kijkje nemen, en jawel, hij had gelijk. Er stond weliswaar nog een stevig briesje zodat de minst ervaren springers aan de grond moesten blijven. Uiteindelijk zijn er tussen 16u00 en 19u00 nog drie loads omhoog gegaan, en zijn er 9 coachingsprongen uitgevoerd. Sommige teams deden zelfs drie sprongen. 

Zondagmorgen afspraak om 9u00. De sprongen waren reeds gebriefed en de take off was voorzien om 09u30. Tevergeefs zo bleek, het waaide immers nog harder dan de dag ervoor. Af en toe werd er nog eens op de creepers gelegen om bepaalde figuur-overgangen nog eens grondig te bekijken, want springen zat er voorlopig niet in. En zo blijkt: tot 14u00 zijn we de wind en wolken blijven monitoren, maar het mocht niet baten. Er zat geen tikkeltje verandering in. Het event werd gecancelled en de meesten keerden huiswaarts, om toch nog iets van hun weekend te hebben, na twee dagen wolken tellen... En maar goed dat er gecancelled werd, want het duurde nog tot laat op de avond alvorens het weer terug een beetje deftig werd.

Samenvatting: enkele teams hebben toch enkele sprongen kunnen doen en op wat technieken kunnen werken. De anderen hebben wat meer inzicht gekregen in briefen. Het seminarie heeft de mensen een zicht gegeven op hoe je met elkaar in team moet omgaan en hoe je succesvol zo ver kan geraken. Ondanks het slechte weer is het dus geen zinloos weekend geweest. Hopelijk hebben we in 2012 meer succes!

Voor PCV,
Grim Swinnen

21 mei 2011: Flanders Cup 2011 @ PCV Zwartberg

De uiterst gezellige Flanders Cup 2011 was ook dit jaar mede door het prachtige zonnige weer alweer een fantastisch succes. De opzet van de Flanders Cup is een één daagse FS-4 wedstrijd met 5 wedstrijdsprongen in de klasse A, AA en AAA. Voor alle deelnemers en medewerkers was er gezorgd voor een ontbijtpakket, avondeten en 's avonds een goed feest die tot in de kleine uurtjes geduurd heeft.

Dit jaar namen 19 teams deel, komende uit geheel België, Nederland en uit Duitsland om de Flanders Cup te veroveren. Het is dus al een echte internationale wedstrijd geworden.

Op vrijdag 20 mei werd om 20:00 uur de sprongtrekking gehouden en werden de aanwezige teams op de hoogte gesteld van de regels die betrekking hadden op de wedstrijd. Na het in orde brengen van alle papierwerk en het aanmelden bij het manifest konden de teams de sprongen gaan creeperen en uitlopen. De avond werd nog gezellig afgesloten in de kantine. Iedereen was op tijd naar bed gegaan, om de dag erna lekker fit en fris aan de wedstrijd te beginnen.

Zaterdagmorgen voor dag en dauw, werden onder streng toezicht 117 ontbijtpakketten klaar gemaakt. Met 9 man werden er 234 broodjes gesmeerd en belegd, een pak koekjes erbij en nog een flesje fruitsap.
Nog voor de wedstrijd begon waren alle leden van onze Belgische skydive trots NMP PCH Hayabusa belangeloos aanwezig om de deelnemende teams de gehele dag coaching te geven en daar werd natuurlijk volop gebruik van gemaakt. Nadat Jurgen Camps onze wedstrijdleider de teams had geïnstrueerd over de veiligheidsregels van de dropzone was iedereen klaar om te gaan springen.
We hadden dit jaar 2 Cessna's caravan's ter beschikking van PCV om de wedstrijd in een goed tempo te kunnen laten verlopen, er waren immers 7 loads nodig per afgewerkte ronde. Deze vliegtuigen waren al getankt op vrijdag dus kon de eerste bak rond 9:00 uur opstijgen, de tweede volgde 10 minuten later. Direct na elke load moesten de cameramannen de videobeelden inleveren bij Ward, hij heeft deze vervolgens op dvd gezet.  De judgen John Pollet en Stijn Polus werden aan het werk gezet om deze te jureren, op het door het VVP ter beschikking gestelde jureringssysteem.

 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijd liep voorspoedig. De busjes reden op en af om de mensen van de dropzone terug naar de hangaar te brengen, zodat iedereen voldoende tijd had om de volgende sprong te briefen. Helaas bleef Tom in ronde 3 tijdens de landing een beetje ongelukkig met zijn duim in het gras hangen waardoor hij niet meer verder kon springen.

Tegen 18:00 uur waren alle teams klaar met de wedstrijd. Er was nog genoeg tijd over om nog een paar big-ways te organiseren namelijk een 17-way en een 34-way.

Nadat iedereen zijn parachute had geplooid en opgeruimd kon de prijsuitreiking beginnen.

In de klasse A was het brons voor Team XXXX (35p), het zilver voor Serial Chillers (47p) en het goud voor Potes en Ciel (47p), nummer 1 en 2 hadden evenveel punten behaald maar omdat Potes en Ciel in een ronde de hoogste score had (14p) gingen zij ervan door met de eerste plaats.

In klasse AA was het brons voor Team X (37p), het zilver voor MEO (40p) en het goud voor Chips Dips Chains Whips (51p)

In klasse AAA was het brons voor Good Company (45p), het zilver voor WirVier(47p) en het goud voor 2 Drunk 2 Drop (50p)

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de prachtige speciaal voor de Flanders Cup ontworpen medailles waren uitgereikt aan de teams, moesten de gouden plak winnaars nog even naar voren komen en kregen zij nog een flesje champagne uitgereikt, die natuurlijk vrolijk werd leeggespoten.
Nu was het tijd om te eten, er was een uitgebreide pasta maaltijd voorzien die heel goed smaakte en er werd nog gezellig nagepraat over het verloop van de wedstrijd.
Na het eten was door Marcel een mooie dagvideo gemaakt waarop de verrichtingen van alle teams op te zien waren. Master of Magic verzorgde de muziek met zijn discobar en de lichtinstallatie sprong aan. De feestavond kon beginnen met als thema Rodeo, vele waren inmiddels verkleed als cowboy en het bier vloeide rijkelijk.

Het was een zeer geslaagde dag met alleen maar positieve geluiden en blije gezichten

Iedereen die heeft meegewerkt nog super bedankt om de wedstrijd weer tot een succes te laten verlopen!!!!

Tot volgend jaar op de Flanders Cup 2012!!!

Claudia, Wim & Paul.

 

 

14-15 mei 2011: Zumzum Belgique.

Zumzum Belgique: een originele naam en vooral een erg geslaagde eerste editie van dit internationale evenement.
Op zaterdag 14 mei heeft ons land voor het eerst kennisgemaakt met de internationale tracing wereld. De deense freeflyer Martin Kristensen, ook wel de Human Pidgeon genoemd, heeft er
coaching gegeven in het zogenaamde tracen of zoomen. … 18 freeflyers hebben deelgenomen aan de stage. En dat het evenement internationale allure heeft, mag duidelijk zijn. Onder de deelnemers 2 Tsjechen, 2 Fransen, 1 Duitser, … Walen -ook wel een beetje buitenlanders- en … Vlaamse springers. Een bijzonder goede opkomst voor een eerste editie.

ZumZum Belgique is al op vrijdag de 13de van start gegaan met een warm-up sessie in de tunnel.
Bottrop was hiervoor de uitgelezen locatie. … springers zijn afgezakt naar de tunnel om er aan hun skills te werken en vooral de toon te zetten voor een leuk weekend.
Op zaterdag was DZ Schaffen the place to be. De weergoden waren ons goed gezind en na een briefing ging Kristensen om 10 uur de lucht in met de eerste groep. Na enkele sprongen met kleinere groepen, besloot de deense coach over te gaan tot grotere formaties. De ambities waren groot en de sprongen vermoeiend. Want wie de Human Pidgeon wil volgen, kan maar best al z'n registers opentrekken.
Dixit Kristenssens:
“Zooming/ tracking " I dont mind the name of the flying, as long as I can fly it…" Aan het einde van de dag waren de deelnemers minstens 7 sprongen en een heleboel ervaring rijker.

Een geslaagde springdag is afgesloten met een BBQ, veel pintjes rond het vuur en dus een gezellig samenzijn. Op zondagochtend wilde het weer jammer genoeg niet mee. De lage bewolking speelde ons parten en Kristensen sloot het weekend af met een safety briefing. Geen overbodige luxe, want de regels van tracken, tracen of zoomen zijn ietwat specifiek en dus goed om weten. In de namiddag vertrok iedereen tevreden naar huis.

Op naar ZumZum Belgique the Sequel!
 

23-24 april 2011: Freefly stage PCV Moorsele.

Het enthousiasme van de deelnemers werd snel duidelijk. De inschrijvingen liepen als een trein en in een mum van tijd waren er al 22 deelnemers aangemeld.
Om alles in goede banen te laten lopen werd ons ‘in-house’ team van coachen (Steve, Magali, Marc, Blokki, Pieter, Jurgen en Matthias) versterkt door Robert Piers en René Steltmann.
De weergoden waren ons gunstig gezind, de manifesters hebben zich volledig gegeven waardoor iedereen minimum 8 sprongen heeft kunnen doen.

De behaalde brevetten bewijzen de inzet en motivatie van onze freeflyers ;-)

Brevet FF-A
Ewinka Deweerdt (138spr) via Jurgen
Jan Verhoeven (163spr) via Jurgen
Tom Descat (95spr) via Matthias
Gauthier Ooms (79spr)via René / Blokki

Brevet FF-B
Reinout De Clercq (95spr) via Matthias
Mathieu Storms via Pieter
An Feys (83spr) via René / Blokki

Brevet FF-C
Gilles Ooms (157spr) via Blokki
Siegfried Kuijer (450spr) via Marc Abe
Alexander Devos (218spr) via Magali
Jeroen Gaerdelen via René / Blokki

Kortom de perfecte coctail voor een subliem event.
“De Freefly stage 2011 in een notedop…Well organised, top ambiance, highly skilled coaches"
 

25 maart 2011: Argus AAD.

Beste Centrumleiders, instructeurs en bestuursleden.

Recent werden er door zowel Sun Path (Javelin), Rigging Innovations (Talon, Voodoo, Flexon, ...), UPT (Vector) en Parachute Systems (Vortex) en Mirage Systems een Safety Bulletin gepubliceerd die met onmiddellijke ingang het gebruik van een ARGUS AAD in al hun rigs verbieden. Deze beslissing werd genomen op grond van het nu al 3de voorval vorige week in Texas waarbij een sluitloop van een reserve na activatie van een Argus unit niet doorgesneden werd maar opgestropt zat in de cutter. Volgens de laatste inlichting die ik kon vernemen zal deze toestand nog wel even kunnen duren tot er een onderzoek afgerond is. Vermits het in hoofdzaak gaat over de cutter van de Argus AAD en men voorlopig geen oplossing heeft ben ik genoodzaakt volgende beslissing te nemen dit om de veiligheid van onze leden te garanderen.

Vanaf heden mag er in Vlaanderen niet meer gesprongen worden met sets waar de ARGUS AAD ingebouwd is, dit tot nader order en berichtgeving.

Met sportieve groeten
Eric De Leenheer
Technisch Directeur VVP

10 december 2010: Cursus basisinstucteur 2011.

De kandidaturen moeten ten laatste op 20/12/2010 aan de technisch directeur overhandigd zijn.

De eerste cursusdag is voorzien op 5 februari 2011, de overige 2 cursusdagen worden nog medegedeeld.

15 november 2010: Skydive-Hoevenen nodigt alle feestvarkens uit!

Op zaterdag 20 november zal ’t weer Schitteren en Spetteren in den Buynderdijck (bij de Frank)

Dames en heren, trek uw beste kleedje en pak aan!!!!
De jumpsuits laat je maar in de kast hangen, we verwachten jullie in je mooiste pak!! (maar iets eenvoudiger mag ook!)
De danskriebels en plezier breng je mee in een zakje dat kan je dan leegmaken bij een strakke pint en een dans dit alles vanaf 20.00uur tot ?????????

Inkom gratis!!!!!!!!!

Het Bestuur van Paraclub Hoevenen

6 november 2010: Nieuwe basisinstructeurs.

Op 6 november 2010 behaalden 5 personen hun brevet "basisinstructeur" (zie bijgevoegde foto).
Een dikke proficiat aan Wim Ghyselinck (Moorsele), Arno De Clercq (Moorsele), Wim Helsen (Schaffen), Mario Van Mol (Schaffen) en Clara Hermans (Zwartberg).

 

 

 

 

27 september 2010: Sportvoordeel CM.

Bij de Christelijke Mutualiteit bestaat er zoiets als "sportvoordeel". Wie lid is van een sportclub die erkend is door BLOSO, kan 15€-30€ terugbetaald krijgen van zijn inschrijvingsgeld. Het VVP is erkend door BLOSO.

Wie ouder is dan 30 jaar heeft recht op 15€ per jaar.
Wie jonger is dan 30 jaar heeft recht op 30€ per jaar.
De 55-plussers krijgen niets, sorry ...

Toch weer 1-2 sprongen per jaar voor de prijs van een postzegel.
Aanvraagformulier voor CM vind je hier.
Gewoon laten aftekenen door één van de bestuursleden van uw club en opsturen naar de ziekenkas.

30 augustus 2010: Verslag VFS WK Rusland.

Het WK 2010 in Menzelinsk in de Russische deelrepubliek Tatarstan omvatte dit jaar niet enkel de gebruikelijke disciplines Formation Skydiving (FS), Canopy Formation (CF) en Artistic Events (Freefly, Freestyle). Voor het eerst was ook de relatief jonge discipline Vertical Formation Skydiving (VFS of VRW4) opgenomen als wedstrijdevent op een wereldkampioenschap.

Aan de top zou het ongelooflijk spannend worden tussen de Amerikanen en de Fransen. De Amerikaanse ploeg had in de laatste 3 jaar geen enkele wedstrijd verloren, maar de Franse ploeg heeft de laatste jaren keihard en zeer professioneel getraind. Volgens insiders zou het een bikkelharde strijd worden. Velen waren overtuigd dat de Fransen het zouden halen, en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Op zich jammer voor de Amerikanen, die  pioniers van deze discipline zijn. Maar wel heel leuk dat de Fransen duidelijk gemaakt hebben dat de Amerikaanse dominantie voorbij is, en dat er vanaf nu écht competitie is. Beide topteams hebben een gemiddelde gedraaid van ongeveer 25 punten, in 35 seconden werktijd.

Op een iets meer bescheiden niveau was ook België vertegenwoordigd met VFS-ploeg bestaande uit: Blokki, Gregor, Arnaud, Mike en Pieter als videoman. Onze sprongen verliepen een beetje zoals op training in Schaffen: de ene keer konden we ons niveau tonen, de andere keer waren er wat haperingen. Niets onverwacht dus, en ons wedstrijdgemiddelde op het WK (dat we mede dankzij de tunnel dit jaar hadden kunnen opschroeven naar ongeveer 7) was exact hetzelfde als enkele weken daarvoor op het Belgisch Kampioenschap (pardon, "Vlaams" Kampioenschap). De Duitse en de Engelse ploeg bleken al snel buiten ons bereik te liggen. De Russische ploeg bestond weliswaar uit goeie freeflyers, maar zij hadden te weinig VFS-ervaring om een bedreiging te vormen.

Leuk detail: Vertical Ineptitude is de eerste ploeg die ooit een VFS WK gesprongen heeft. Wij hadden namelijk ploegnummer 701, en hebben de wedstrijd geopend. We zijn dus gedurende de eerste 20 seconden in vrije val eventjes virtueel wereldkampioen geweest :-)

De hittegolf en de bosbranden in Rusland vormden het achtergronddecor voor dit WK. Een uur rijden 's ochtends en 's avonds, temperaturen van 40°C en hotelkamers zonder airco in een voormalig (?) Russisch zwakzinnigengesticht zorgden ervoor dat de Turbolet zowat de beste plek was om te vertoeven. Wij zorgden dat we de laatste ploeg in de laatste run waren, gewoon om wat langer van de koelte te kunnen genieten op 13000ft. Later zijn we kunnen verhuizen naar een hotel met airco, wat het leven al wat aangenamer maakte. Vodka gaan halen in de lokale nachtwinkel was enkel toegelaten onder politiebegeleiding. Gelukkig werden we hier wat vindingrijker in ...

De organisatie van het WK was wel zo vriendelijk geweest om voor vertaalsters te zorgen voor de deelnemers. Ze hadden het geniale idee gehad om bij de dichtstbijzijnde universiteit alle meisjes van ongeveer 20 jaar die Engels studeerden te overtuigen om vrijwillig deel te nemen aan de organisatie. Voor hen was dit interessant om hun Engels wat bij te schaven en ze deden dit dan ook met plezier. Als we ergens problemen mee hadden moesten we we gewoon eens rondkijken en een Russische schone aanspreken met kaartje van organisatie om de hals. Dit was heel handig, maar echt voor verkoeling bij de springers zorgde dit natuurlijk niet! Integendeel, de skydivebabes die normaal rondparaderen werden zelfs niet eens meer bekeken ... (of zoals een Fransman zei: "Het zal ze leren !")

In Menzelinsk hadden we gelukkig weinig last van de bosbranden. Eén keer hebben we in derive een lichte brandgeur kunnen ruiken op 4000ft, en de zichtbaarheid was zeker niet optimaal, maar de omstandigheden waren voldoende om elke dag te kunnen springen. Het was pas op de terugweg met tussenstop in Moskou dat de ellende begonnen is. Luchthavens die moesten sluiten door de rook. Vertragingen. Vluchten die geannuleerd werden. Duurdere tickets die moesten betaald worden om daar weg te geraken. Velen moesten hun reisvisum gaan verlengen om te vermijden van illegaal in het land te zijn. Voor de meeste zat er dus een extra verplicht nachtje Moskou in, gelukkig was de windtunnel terplekke wel actief.

De resultaten staan zoals steeds op Omniskore, via: http://www.omniskore.com/comp/2010/wc/vrw/open.asp

De wedstrijdvideo's van de Fransen en de Amerikanen zijn werkelijk fenomenaal om zien. Enkele jaren geleden was het ondenkbaar dat VFS ploegen dergelijke scores zouden neerzetten. Zelfs transities van sitfly naar headdown of omgekeerd lijken de boel nauwelijks nog te vertragen. Het doet vragen rijzen waar dit zal eindigen? Sommigen zijn overtuigd dat VFS een stille dood zal sterven door de hoge instapdrempel voor nieuwkomers. Anderen zijn overtuigd dat we het einde nog niet gezien hebben en dat we mede door de talloze windtunnels nog maar aan het begin staan van een evolutie in human body flight.

- De Amerikanen hun eerste ronde is te zien op http://www.youtube.com/watch?v=s4uFvD0y2uA
- De Fransen hun eerste ronde vind je op http://www.youtube.com/watch?v=07T2RPbMtNY
- De Belgische ploeg kun je aan het werk zien op http://www.youtube.com/watch?v=Exy4DZjugjI

Langs deze weg willen wij bovendien de Vlaamse federatie (VVP), de Waalse federatie (FWCP), alsook onze club (PCV) bedanken voor de subsidies die we mochten ontvangen ter ondersteuning van onze deelname aan dit WK. Volgend jaar is er de World Cup en het Europees Kampioenschap in Saarlouis, Duitsland. Over visa en dergelijke in ieder geval geen kopzorgen meer dus :)

24 augustus 2010: (Live)Verslag Canopy Piloting WK Rusland.

Het (live) verslag kan je hier lezen : http://www.valschermsport.be/forum/viewtopic.php?f=18&t=3379

21/22 augustus 2010: NMP Pch HayaBusa Coaching.

Dankzij het VVP, kon er op 21-22 augustus in PCV gerekend worden op coaching van “NMP Pch HayaBusa”.

Het acht mans team Delirium van PCV-Schaffen nam gretig deze kans aan, en kon dus genieten van coaching op topniveau. Delirum kon rekenen op David, een 4-mans team van Moorsele (?) kon rekenen op Andy. Ook de weergoden waren ons gunstig gezind, en dit met een grondige briefing, leverde goed resultaat en dus ook wel goede sprongen. Algemene 8-way debriefing en ook individuele debriefing en tips, hebben het team zeker een heel eind verder gebracht.

Ik kan teams enkel maar aanraden trachten zulke coaching te gebruiken. Een weekend met coaching van “NMP Pch HayaBusa” is zeker voor herhaling vatbaar.

Met dank aan het VVP, Herman Perdu, Erik De Leenheer, uiteraard David en het hele “NMP Pch HayaBusa”
Voor Delirium, SuS

13 augustus 2010: Hayabusa coaching weekend 21/22 augustus.

David van Hayabusa geeft op 21&22 augustus 2 dagen training in Schaffen (Delirium 8-way team).

Andy of Dennis zal op 21&22 augustus in Moorsele aanwezig zijn voor coaching te geven aan een 4-way team.

 

 

21-23 mei 2010: Blackmountain Canopy Piloting Competition 2010 & 2nd Belgium Canopy Piloting Nationals.

De jaarlijkse, beruchte, alombekende Black Mountain Canopy Piloting competitie is weer aangebroken. Zo'n 18 deelnemers uit België, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Nederland zakten op vrijdag 21 mei af naar Zwartberg om het beste van zichzelf te komen geven.

We konden het niet beter treffen met het weer: blue sky all day long, gepaard met een mooi downwindje, niets kon een hoop fantastische swoops in de weg leggen! Het parcours was al uitgelegd op donderdagavond zodat iedereen vrij kon kiezen welke discipline te trainen: Distance, Zone accuracy of Speed. Het werd al snel duidelijk dat het een harde strijd voor het podium zou worden, aangezien het niveau er op een jaar tijd weer maar eens spectaculair op vooruitgegaan is. Ook de 'gewone' springers die wilden genieten van een sprongetje op 13K waren welkom op deze trainingsdag, zodat we de springdag afsloten met een fraaie 16 loads. Niet slecht voor een vrijdag, al zeggen we het zelf.

Na de training trokken we met z'n allen naar de HorseFriends, waar we konden genieten van Goulash met frietjes of spaghetti voor zeer democratische prijzen. Meetdirector Ronald verzorgde tegelijkertijd de algemene briefing en sprongtrekking. Enkele biertjes later was het tijd om ons beddeke op te zoeken, zodat we zaterdagmorgen fris aan de competitie konden beginnen.

Zaterdag was het al vroeg dag. Medewerkers werden om 8u verwacht voor hun algemene briefing door chief judge Jan Andersson, die speciaal voor de wedstrijd afgereisd was vanuit Finland. Ze trokken met z'n allen naar de DZ, waar ze voor de rest van de dag blootgesteld werden aan ettelijke miljarden UV stralen, wat we bij de meesten na 2 dagen zon dan ook duidelijk konden zien :-)

Voila, parcours en sensors klaar, medewerkers klaar, Rode Kruis ter plaatse, piloot aanwezig, vliegtuig getankt: Let's begin a great day! Eerste sprong werd een 'official trainingjump', zodat iedereen kon wennen aan de medespringers en separatie in zijn run. En zo kon iedereen nog een laatste kansje wagen op het parcours en de discipline oefenen waarin hij het zwakste is, voordat de wedstrijd echt van start ging. Iedereen kwam tot de vaststelling dat het weer en de wind voor zaterdag een perfecte kopie was van de trainingsdag. Joepie, niet voor niets downwind getraind! Ronald 'Superman' Emonts vond dat hij vrijdag al genoeg getraind had en ging voor Freestyle: Nadat hij door de gate kwam dacht hij meteen zijn nickname eer aan te doen en hiermee kon hij het publiek al duidelijk bekoren!

Eerste ronde vervolgens: Scores van over de 100 meter waren zoals verwacht geen uitzondering, met als primus voor deze ronde Mike Vogeleer met een waanzinnige 134,02 meter op zeeniveau.

De volgende 3 geprogrammeerde sprongen waren Speed. Bart Caerts, Coursedirector, stelt nog snel de beepers af en hop, wij weer de lucht in. Tijdens de 1ste Speedronde vloog één van de podiumfavorieten, Grim Swinnen, uit het parcours. Niet zo leuk om zo vroeg in de wedstrijd al met nulletjes te kampen te hebben, maar dat is nu éénmaal het spelletje. Fraaiste score voor deze ronde werd neergezet door Johan Nuyts met een toptijd van 3,24 seconden over een afstand van 70 meter.

Speedronde 2: De volgende favoriet die een nul scoort: Mike probeert het maximale uit zijn Competition Velocity 90 en passeert een haartje over de entrygate: De race is nog volledig open, iedereen kan nog op het podium belanden! De scores op deze ronde waren gemiddeld rond de 3 seconden. Erwin Baatenburg en Grim overtroffen dit door respectievelijk een puike 2,78 en 2,71 neer te zetten. Deze dachten natuurlijk dat ze hiermee de 2 snelste tijden voor deze ronde gevlogen hadden, ware het niet dat Erwin Vanlommel deze scores verpulveren door een toptijd van 2,58 neer te zetten. Die Erwin, die de voorbije rondes niet echt opgevallen was doordat hij gemiddelde (goede) scores neerzette, daar moeten we precies nog voor gaan oppassen...

Laatste ronde Speed en tevens laatste ronde voor vandaag: Gemiddelde scores zoals vorige sprong, met als beste tijd 2,73 seconden, gevlogen door Erwin "The Dutch Tank" Baatenburg.

Ziezo, de eerste wedstrijddag zit erop. De twee Erwinnen aan het einde van deze dag aan de leiding en op een schaafwonde voor Jordy Zangerlé na heeft het Rode Kruis niet moeten tussenkomen.  Zo hoort het te zijn!

Tijd voor food and drinks bij de HorseFriends, gepaard met een leuke dagvideo gemaakt door Sarah! De meesten gingen ook vandaag tijdig naar bed, maar enkelingen waagden zich toch nog aan het kampvuur in de hoop hiervoor op zondag ook nog punten te verdienen. Maar blijkbaar was niets minder waar....

De weergoden zijn ons blijkbaar goedgezind: ook zondag blijkt zoals voorspeld een topdag. De judgen brengen het parcours in orde en zodra dit gebeurd is, kunnen we er terug invliegen. Letterlijk!

Als eerste ronde van de dag stond er Distance op het programma. The Dutch Tank zet als beste score voor deze ronde een mooie 120,55 meter op het scorebord. Er was duidelijk iets minder downwind dan zaterdag, want de meesten hadden moeite om de 100 meter te passeren.

Vervolgens brak het moment aan om te beginnen met een partijtje "vogelpik": Downwind zone accuracy! De vergelijking is al eerder gemaakt: Downwind zone accuracy is net zoveel als achterwaarts Darts'en met een stuk in uw voeten. Kort gezegd: het hele scorebord zou hierdoor wel eens overhoop gehaald kunnen worden.

Grim haalde zijn oude vod boven en dit bleek te werken voor de rond 1 en 2: hij zette 2 x beste score neer. Hij hoopte hier een mooie 300 op 300 te halen, ware het niet dat hij zijn laatste Zone Accuracy mis inschatte en eindige op de oever van de pond. Hij zag er een beetje uit zoals een kroket: eerst goed natgemaakt en dan in de chapelure gerold. Grappig om te zien, minder grappig voor zijn ranking...

Baatenburg miste zijn gate en scoorde hiermee zijn eerste nul: En weer is alles terug mogelijk...

Laatste ronde is aangebroken: Distance! De organisatoren beslisten om deze ronde in "reversed order" te springen, zodat het voor zowel publiek als competitors spannend bleef te op de laatste seconden. Runs werden opnieuw ingedeeld en de top 4 na 8 rondes sprong dus als laatste: Grim, Erwin Baatenburg, Mike en Erwin Vanlommel.

Beste score werd neergezet door Grim met een fraaie 133,5 meter. Dit deed echter niets meer af aan zijn ranking, hij was al zeker van zijn 4e plaats.

Erwin en Mike zetten beiden ook 2 fraaie afstanden neer, respectievelijk een 122 en 129 meter. Nu is het enkel nog wachten op Erwin Vanlommel. Als Erwin ook een goede afstand vliegt, laat ons zeggen een dikke 100 meter, dan heeft hij gewonnen. Zo ver waren we al na een beetje calculatiewerk.

Wetende dat tientallen ogen op hem gericht waren begon hij aan zijn swoop en hij maakte er uiteindelijk 100 meter op de kop van. Oeioeioei, hadden we niet zonet gezegd dat hij op zijn minst een dikke 100 meter moest vliegen om zeker te kunnen zijn van goud? Hmm, het zal spannend blijven tot aan de prijsuitreiking!

Na wat opruimwerk door de judgen zakten we wederom en voor een laatste maal af naar de HorseFriends, waar de BBQ al snel in de fik werd gestoken. Alvorens we begonnen te smullen verzorgde de meetdirector de prijsuitreiking. Nu zullen we het snel weten: Wie heeft er de race nu eigenlijk gewonnen??? We werden al snel uit ons lijden verlost: Erwin Baatenburg op de 3e plaats, Erwin Vanlommel op de 2e plaats en Mike verdienstelijk goud! Ware het niet dat het slechts met 3,67 puntjes verschil was met Erwin. Als jet weet dat er 900 punten te verdienen zijn op een swoopwedstrijd, dan is het nu wel duidelijk dat het überspannend was tot de laatste seconden.

Het bier begint te vloeien, dus tijd om af te ronden, alvorens we niet meer kunnen schrijven!

Graag willen we iedereen bedanken voor een veilige en faire competitie. Geen accidenten, quasi geen gevaarlijke stoten, perfect weer, geweldige helpers, ... Dé ingrediënten van een geslaagd swoopweekend!

See you all next year!

Black Mountain Canopy Piloting Team

15 maart 2010: Nieuwe website

Van harte welkom op de nieuwe website van het V.V.P.! Nieuwigheden kunnen via deze contact pagina aan de webmaster worden doorgegeven en zullen na goedkeuring van het bestuur zo snel mogelijk op deze SkyNews pagina worden geplaatst. Andere opmerkingen over deze vernieuwde V.V.P. website kan je kwijt via de algemene contact pagina.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Snapshot

EHB(S)O
Eerste Hulp Bij Skydive Ongevallen
Bijscholing 21 november 2015